KAMU DANIŞMANLIĞI

 

Hoşgeldiniz

 

Hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşlara kurumsal iyileşme, kaynak planlaması ve yönetimi, stratejik planlama, mali kontrol ve yönetimi, bütçe, muhasebe ve mali raporlama, ihale ve benzeri diğer alanlarda danışmanlık, mevzuat ve uygulama eğitim hizmetleri sunmak ve araştırmalar yapmak.